رشته های کاردانی 

 

مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
حسابداری
کامپیوتر نرم افزار
عمران
شیمی
برق – قدرت
برق – الکترونیک
مکانیک
روانشناسی
متالوژی
بهداشت
بیمه

رشته های کارشناسی

 

مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مدیریت حسابداری
مدیریت اجرایی
حقوق
کامپیوتر نرم افزار
کامپیوتر سخت افزار
شیمی
حسابداری

آموزش ابتدائی
عمران – معماری
عمران – عمران
برق – قدرت
الکتروتکنیک
مکانیک سیالات
روانشناسی بالینی
متالوژی
تربیت بدنی
مکانیک
برق الکترونیک
شیمی – کاربردی
مکانیک ساخت و تولید
بیولوژی
بهداشت
بیمه

مدیریت اجرایی
حقوق
کامپیوتر نرم افزار
کامپیوتر سخت افزار
شیمی
حسابداری
عمران – معماری
عمران – عمران
برق – قدرت
الکتروتکنیک
مکانیک سیالات
روانشناسی
متالوژی
تربیت بدنی
مکانیک
برق الکترونیک
شیمی – کاربردی
مکانیک ساخت و تولید
بیولوژی
بهداشت
بیمه

رشته های کارشناسی ارشد

 

حسابداری
مدیریت اجرایی
کامپیوتر شبکه
مدیریت استراتژیک
عمران – سازه
بیمه
روانشناسی کودک
روانشناسی بالینی
روانشناسی و مشاوره خانواده
حقوق جزا